OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC CZYTELNIKA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie, ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Mariusz Wszelak, kontakt mailowy: m.wszelak@morzeszczyn.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj.: udostępniania materiałów bibliotecznych, statystyki, windykacji, upowszechniania czytelnictwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług biblioteki. Dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż 2 lata od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki. Dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1992

Utworzono dnia: 25.05.2018

Dokument wprowadził:
Damian Domański

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki RODO

25.05.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki RODO